Order by:  
10
  • Barbadillo, L.J. (1987) -  Descriptions Podarcis pityusensis and Podarcis lilfordi -  In: La Guia de INCAFO de los Anfibios y Reptiles de la Peninsula Iberica, Islas Baleares y Canarias: 245-247, 386-387, 455-465.  

  • Berg, M.P. van den (2009) -  Field report - Ibiza & Formentera September/October 2009. -  http://www.euroherp.com    

  • Berg, M.P. van den (2010) -  Two new islet locations of Podarcis pityusensis formenterae near Formentera island (Spain, Balearics). -  www.lacerta.de    

  • Berg, M.P. van den (2011) -  Estimating recent divergence time in populations of Podarcis lilfordi (GÜNTHER, 1874) and Podarcis pityusensis (BOSCÁ, 1883). -  www.lacerta.de    

  • Berg, M.P. van den (2015) -  Estimating recent divergence time in populations of Podarcis lilfordi (GÜNTHER, 1874) and Podarcis pityusensis (BOSCÁ, 1883) using NAVIONICS SonarCharts™. -  L@CERTIDAE, 2015 [2]: 6-22.    

  • Salvador, A. (1984) -  A taxonomic study of the Eivissa wall lizard, Podarcis pityusensis Boscá 1883. -  Biogeography and Ecology of the Pityusic islands. Monographiae Biologicae. W. Junk, The Hague, 52: 393-427.  

  • Salvador, A. (1986) -  Podarcis pityusensis (Boscá, 1883) Pityusen-Eidechse. -  In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/II Echsen III (Podarcis). Aula verlag, Wiesbaden: 231-253.  

  • Salvador, A. (2006) -  Lagartija de las Pitiusas – Podarcis pityusensis (Boscá, 1883). -  En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.  

  • Salvador, A. (2009) -  Lagartija de las Pitiusas – Podarcis pityusensis (Boscá, 1883). -  En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Marco, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.  

  • Viada Sauleda, C. (2021) -  Llibre Vermell dels Vertebrats de les Illes Balears. -  Conselleria de Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears. Quarta edició: març, 2021.