Südwest-China / Provinzen Yunnan, Sichuan, Guizhou, Guangxi und Hunan 

Art:

Takydromus intermedius  (STEJNEGER, 1924)

 
 

China

 
 
 
 
 

Takydromus intermedius  © 2011 刘相登 (Liu Teng)